BÓNG DÁNG NGÀY XƯA

Sheet BÓNG DÁNG NGÀY XƯA của nhạc sĩ Hoàng Khai Nhan, Phạm Quang Vịnh.(bdnx)