LỜI CUỐI

Sheet LỜI CUỐI của nhạc sĩ Từ Công Phụng.(lc) http://mp3.zing.vn/bai-hat/Loi-Cuoi-Tuan-Ngoc/ZW6I00DA.html

ĐÃ MUỘN RỒI

Sheet ĐÃ MUỘN RỒI của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương.(dmr) http://mp3.zing.vn/bai-hat/Da-Muon-Roi-Quynh-Lan/ZWZCC86U.html

CÔ ĐƠN

Sheet CÔ ĐƠN của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.(cd) http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Don-Nguyen-Anh-9/ZWZAIA7D.html

CHO EM QUÊN TUỔI NGỌC

Sheet CHO EM QUÊN TUỔI NGỌC.(ceqtn) http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cho-Em-Quen-Tuoi-Ngoc-Ngoc-Lan/ZWZC9667.html

BẮC ĐẨU

Sheet BẮC ĐẨU của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh Toàn.(bd) http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bac-dau-nguyen-hong-nhung.CPn6AMNnfI.html

TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG

Sheet TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. (tdmd) http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tren-dinh-mua-dong-nhu-quynh-ft-quoc-khanh.d1nJ4IUryojC.html

THƯƠNG VỀ XỨ HUẾ

Sheet THƯƠNG VỀ XỨ HUẾ của nhạc sĩ Minh Kỳ.(tvxh) http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thuong-Ve-Xu-Hue-Bao-Yen/ZWZAIC9U.html

HOA HỌC TRÒ

Sheet HOA HỌC TRÒ của nhạc sĩ Anh Bằng.(hht) http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Hoc-Tro-Quang-Dung-Phuong-Thanh/ZWZ978DB.html

CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU

Sheet CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.(cccmty) http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cuoi-Cung-Cho-Mot-Tinh-Yeu-Khanh-Ly/ZWZAA9I0.html

BUỒN ƠI CHÀO MI

Sheet BUỒN ƠI CHÀO MI của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.(bocm) http://mp3.zing.vn/bai-hat/Buon-Oi-Chao-Mi-Le-Hieu/ZWZ9ZU66.html

BẢY NGÀY ĐỢI MONG

Sheet BẢY NGÀY ĐỢI MONG của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.(bndm) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/bay-ngay-doi-mong~hien-thuc~ts3wwq3zq99ew1.html