CÁNH HỒNG TRUNG QUỐC

Sheet CÁNH HỒNG TRUNG QUỐC lời việt của nhạc sĩ Trọng Khương.(chtq)