NGÀY XƯA LÊN NĂM LÊN BA

Sheet NGÀY XƯA LÊN NĂM LÊN BA của nhạc sĩ Duy Khánh, Trầm Tử Thiêng.(nxlnlb)