Category: Nhạc Dân ca

Sheet Nhạc Bài Ru Con Nam Bộ

HỢP ÂM [C] Gió mùa [F] thu mẹ [C] ru mà con ngủ [F] Năm canh chày [Am] năm canh chày Thức [C] đủ vừa [F] năm hỡi [C] chàng chàng [F] ơiHỡi [C] người người [F] ơi em [Em] nhớ tới [Am] chàng em [Em] nhớ tới [C] chàng.Hãy [F] nín nín đi [Am] con hãy [C] ngủ ngủ đi [F] con Con [C] hời mà con [F] hỡi con [Em] hỡi con [Am] hời Con [Dm] hỡi con [G] hời hỡi [C] con. 

Sheet Nhạc Bài Qua Cầu Gió Bay

HỢP ÂM Yêu [Am] nhau cởi [G] áo ối à trao [F] nhau Về [Em] nhà dối [C] rằng cha dối [G] mẹ a à a á [Am] a Rằng [C] a ối a à qua [F] cầuRằng [Em] a ối a à qua [Am] cầu Tình tình tình gió [C] bay, tình [Am] tình tình gió [Em] bay Yêu [Am] nhau cởi [G] nón ối à cho [F] nhau Về [Em] nhà dối [C] rằng cha dối [G] mẹ a à a á [Am] a Rằng [C] a ối a à qua [F] cầuRằng [Em] a ối a à qua [Am] cầu Tình tình tình sút [C] quai, tình [Am] tình tình sút [Em] quaiYêu [Am] nhau cởi [G] nhẫn ối […]

Xem nhiều hơn