Sheet Nhạc Bài Ru Con Nam Bộ

HỢP ÂM [C] Gió mùa [F] thu mẹ [C] ru mà con ngủ [F] Năm canh chày [Am] năm canh chày Thức [C] đủ vừa [F] năm hỡi [C] chàng chàng [F] ơiHỡi [C] người … Read More