Sheet nhạc bài ÁNH TRĂNG NÓI HỘ LÒNG TÔI

Loading… (function(){ var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’,lp=d.location.protocol,wp=lp.indexOf(‘http’)==0?lp:’https:’; var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M388948ScriptRootC314394”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M388948ScriptRootC314394″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=314394;c[ac](dv); var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=wp+”//jsc.mgid.com/1/0/1000baisheetnhachay.com.314394.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})(); … Read More

HOA BẰNG LĂNG

Sheet HOA BẰNG LĂNG – jimmy Nguyễn.(hbl) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/hoa-bang-lang~jimmii-nguyen~ts35cb5zqhvqh1.html

BÊN NHAU ĐÊM NAY

Sheet BÊN NHAU ĐÊM NAY-Nhạc Ngoại.(bndn) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/ben-nhau-dem-nay~don-ho~ts37q5bsqtehq4.html

AI SẼ LÀ EM

Sheet AI SẼ LÀ EM – Vũ Xuân Hùng.(asle) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/ai-se-la-em~nguyen-hung~ts3w5560q9hhkn.html

CHIẾC LÁ MÙA ĐÔNG

Sheet CHIẾC LÁ MÙA ĐÔNG-Khúc Lan.(clmd) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/chiec-la-mua-dong~nguyen-hung~ts3mzb53q81qhw.html

ÁNH TRĂNG NÓI HỘ LÒNG TÔI

Sheet ÁNH TRĂNG NÓI HỘ LÒNG TÔI – Kỳ Anh.(atnhlt) http://chiasenhac.vn/mp3/chinese/c-pop/anh-trang-noi-ho-long-toi~dang-le-quan~ts36btz3qkqf1w.html

TIẾC THƯƠNG

Sheet TIẾC THƯƠNG  – Tran Tien Dm.(tt) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/donna-donna~tuan-anh~ts3wbbmwq9qq89.html

HAPPY BIRTHDAY

Sheet HAPPY BIRTHDAY  (hpbd) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-dance-remix/happy-birthday~luong-gia-huy~1678129.html

Tình sử Romeo & Juliet

Sheet Tình sử Romeo & Juliet – nhạc Ngoại. (atfu) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/tinh-su-romeo-juliet-time-for-us~ngoc-lan~1315522.html