Sheet nhạc bài Bà mẹ Ô Lý

1. Một [Am] sớm lên đường mẹ [Dm] ra sau [G] vườnHỏi thăm trái [Em] bí trên giàn còn [Am] xanhMột [Am] sớm bên hè vườn [Dm] sau vắng [G] vẻNày … Read More

ĐÔI MẮT NÀO MỞ RA

Sheet ĐÔI MẮT NÀO MỞ RA- Trịnh Công Sơn.(dmnmr) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/doi-mat-nao-mo-ra~khanh-ly~ts3zzqbdq11eqm.html

ĐỜI CHO TA THẾ

Sheet ĐỜI CHO TA THẾ – Trịnh công Sơn.(dctt) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/doi-cho-ta-the~khanh-ly~ts3w5zccq9h1vv.html

ĐOẢN KHÚC HÀ NỘI

Sheet ĐOẢN KHÚC HÀ NỘI – Trịnh công Sơn.(dkhn) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/doan-khuc-thu-ha-noi~hong-nhung~ts3wc0csq9vnv4.html

EM ĐẾN TỪ NGHÌN XƯA

Sheet EM ĐẾN TỪ NGHÌN XƯA -Trịnh công Sơn.(edtnx) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/em-den-tu-nghin-xua~khanh-ly~ts3w5zc6q9h1vk.html

EM ĐI BỎ LẠI CON ĐƯỜNG

Sheet EM ĐI BỎ LẠI CON ĐƯỜNG – Trịnh công Sơn.(edblcd) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/em-di-bo-lai-con-duong~le-phong~ts3v6zs6q2k14k.html

ĐI TÌM QUÊ HƯƠNG

Sheet ĐI TÌM QUÊ HƯƠNG- Trịnh Công Sơn.(dtqh) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/di-tim-que-huong~khanh-ly~ts3wvm3vq928w2.html

ĐÊM BÂY GIỜ ĐÊM MAI

Sheet ĐÊM BÂY GIỜ ĐÊM MAI – Trịnh Công Sơn.(dbgdm) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-truyen-thong/dem-bay-gio-dem-mai~khanh-ly~tsvtvqsmqf2e48.html

ĐẠI BÁC RU ĐÊM

Sheet ĐẠI BÁC RU ĐÊM – Trịnh công Sơn.(dbrd) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/dai-bac-ru-dem~le-uyen~ts35vrqrqh2aea.html