Sheet nhạc bài 70 lần 7

 [Am] Kìa lòng thương xót [A7] Chúa trên [G] ta bao [F] la
[Dm] Kìa anh em lỗi [B7] phạm, Chúa [Em] dạy thứ [E7] tha
[Am] Kìa người bạn đến [C] nài xin thứ tha [F] tội
Vậy thầy ơi hãy dạy tha mấy [E7] lần
[Am] Nếu bảy mươi lần [G] bảy mươi lần trở [E7] về
Hãy thứ tha và thứ tha đừng [Am] để lòng 
ĐK: Lạy [Am] Chúa thứ tha tội [G] con 
Với bao lỗi [F] lầm, con [Dm] quì trước [E7] Ngài
Bạn [Am] hỡi thứ tha tội [G] nhau 
Tháng năm u [F] sầu rộng [E7] tình thứ [Am] tha 
[Am] Kìa lòng thương xót [A7] Chúa trên [G] ta bao [F] la
[Dm] Kìa anh em lỗi [B7] phạm, Chúa [Em] dạy thứ [E7] tha
[Am] Một người kia mắc nợ không có chi [F] đền
Vậy nhà vua bắt vợ con phải trả [E7] đền
[Am] Nếu bảy mươi lần [G] bảy mươi lần van [E7] nài 
Chúa sẽ tha nợ sẽ tha nợ [Am] cho về
[Am] Kìa lòng thương xót [A7] Chúa trên [G] ta bao [F] la
[Dm] Kìa anh em lỗi [B7] phạm, Chúa [Em] dạy thứ [E7] tha
[Am] Kìa bạn anh mắc nợ không có chi [F] đền
Quì nài van hết lời không đoán [E7] nhìn
[Am] Dẫu bảy mươi lần [G] bảy mươi lần van [E7] nài 
Chúa bắt tội và bắt tội vì hung [Am] tàn
[Am] Kìa lòng thương xót [A7] Chúa trên [G] ta bao [F] la
[Dm] Kìa anh em lỗi [B7] phạm, Chúa [Em] dạy thứ [E7] tha
[Am] Vì người Cha trên đời hằng thương xót [F] bạn
Bạn hãy thương xót người phạm đến [E7] mình
[Am] Nếu bảy mươi lần [G] bảy mươi lần trở [E7] về
Hãy thứ tha và thứ tha đừng [Am] để lòng