Sheet nhạc bài Áng Mây Chiều

[Am] Trời hoàng hôn nắng [C] vàng xao xuyến 
[Am] Kìa làn [F] mây gió [E7] quyến xa [Am] đưa 
[G] Mây trôi lững [C] lờ, hồn ai [Dm] luống ngẩn [Am] ngơ 
[Dm] Chiều lắng lắng xuống [F] dần lắng lắng gieo [E7] buồn, chiều mơ 
Nhìn áng mây [Am] chiều [Dm] thuyền mây lướt tha thướt về [Am] bến nao 
Chìm trong bóng tà dưới trời [E7] u sầu làn mây kia gió đưa về [Am] đâu [E7]
Nhìn áng mây [Am] chiều [Dm] lòng thao thức tưởng nhớ hình [Am] cố nhân 
Ngày chia tay thiết tha bao [G] tơ lòng [E7] mà giờ đây cách xa muôn [Am] trùng 
Gió cuốn cuốn [G] bóng ai mờ [Dm] sương rơi rơi mắt lệ [C] nhòa 
[Dm] Ai ra đi khắp bốn [Am] phương nơi biên [E7] cương chốn sa [Am] trường 
Gió cuốn cuốn [G] lớp mây bay [Dm] sương rơi rơi [C] khắp đó đây 
[Dm] Trong sương mù bóng ai [Am] ngồi [F] nhớ nhung hoài tình [E7] xưa 
Kìa áng mây [Am] chiều [Dm] thuyền mây lướt tha thướt về [Am] bến nao ? 
Chìm trong bóng tà dưới trời [E7] u sầu làn mây kia gió đưa về [Am] đâu ? 
Này áng mây [Am] chiều [Dm] thuyền mây ơi, trôi đi đừng [Am] vấn vương 
Về phương xa nhắn ai khuây [G] tơ lòng [E7] là nam nhi chí trai [Am] tang bồng 
[Dm] Bóng tối [C] lan …[E7] Mây khuất ngàn [Am] xa