Sheet Nhạc Bài Anh Về Thủ Đô

HỢP ÂM

1. Anh [Em] về Thủ Ðô chúng tôi chờ mong 
Với vạn niềm tin với [D] muôn tình thương 
Ðiểm [C] tô phố phường người [B7] trai áo xanh 
Phố hoa pha màu lá rừng 

Anh [Em] về Thủ Ðô ấm êm lòng tôi 
Ðứng lại gần nhau nói [D] câu chuyện vui 
Chuyện [C] hai chúng minh gặp [B7] nhau chốn đây 
Lúc quân dân cùng nắm [Em] tay 

ĐK:
[Em] Ôi này anh! 
Áo xanh chiến [G] trường bạc mầu 
Mến anh mến [Em] từ thuở nào 
Người [C] trai tranh [B7] đấu 

[Em] Ôi này anh! 
Ðã mang đến [G] tình mặn mà 
Ðón anh những [Em] lời thật thà 
Lòng [B7] dân mong [Em] chờ 

2. Anh [Em] về Thủ Ðô biết bao là vui 
Ðã để lại đây mến [D] thương đầy vơi 
Người [C] dân nước Việt ghi [B7] ơn các anh 
Ðã hy sinh vì giống nòi 

Anh [Em] về Thủ Ðô nước Nam tự do 
Chút quà mừng anh chiến [D] binh đường xa 
Là [C] muôn tấm lòng yêu [B7] thương đón anh 
Ðón anh trai hùng bước [Em] qua. 

Xem nhiều hơn