Sheet Nhạc Bài Anh Về Với Em





HỢP ÂM

1. Anh về với [D] em như chim liền [A7] cánh như cây liền [D] cành
Như đò với [Bm] sông như nước xuôi [Em] dòng vào lòng biển [F#m] xanh [Bm]
Em ơi trăng còn [Em] sáng nên tình [A7] yêu vẫn còn [D] mang
Em ơi sương còn [Em] xuống nên tim côi mong sưởi [D] ấm
Ta xa nhau lâu [A] rồi ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay [A7] thôi.

2. Anh về với [D] em mai ta lại [A7] cách xa nhau ngàn [D] trùng
Bao ngày nhớ [Bm] nhung vơi hết tâm [Em] sự vừa cạn một [F#m] đêm [Bm]
Sao em anh lại [Em] khóc khi anh [A7] ra đi vì [D] em
Hay chăng ân tình [Em] lớn hơn không gian đôi mình [D] cách
Mai nay anh đi [A] rồi mai nay anh đi [A7] rồi, mai nay anh lại [D] đi.

ĐK:
Không [G] trách em yếu [F#m] mềm, khi con tim đơn [Bm] côi
Không muốn em dối [A7] lòng, khi mang mang buồn [D] tủi
Anh muốn em hiểu [Em] rằng, đời chiến sĩ phong [F#m] sương
Nên một lần về [Bm] thăm, bằng [Em] vạn ngày gần [A7] nhau

Em biết không những [F#m] chiều, khi sương thu giăng [Bm] giăng
Anh nhớ xưa chúng [A7] mình, hay đi trên đường [D] vắng
Anh nhớ xưa một [Em] lần, lặng ngắm áng mây [F#m] trôi
Làm người yêu lính [A7] chiến mấy ai trọn [D] đôi

3. Bây giờ cách [D] xa chim kia lìa [A7] cánh, cây kia lìa [D] cành
Bây giờ cách [Bm] xa, đôi lứa đôi [Em] miền nhạt nhòa chiều [F#m] mưa [Bm]
Xin cho ân tình [Em] sẽ bao la [A7] như sương đầu [D] núi
Xin cho ân tình [Em] sẽ không mau tan theo bọt [D] nước
Anh đi anh lại [A] về, em ơi tơ duyên [A7] đầu xin trăm năm bền [D] lâu
Anh đi anh lại [A] về, em ơi tơ duyên [A7] đầu ghi sâu trong lòng [D] nhau 

Xem nhiều hơn