Sheet Nhạc Bài Áo Cưới Không Nàng Dâu

HỢP ÂM


Từng chiều [Dm] vàng, trên cánh đồi [A7] hoang tôi đến thăm mộ [Dm] nàng. [C]
Đây cánh hoa [F] hồng, cài lên vành [Dm] bia thương [A7] tiếc làm sao [Dm] nguôi.
Chuyện ngày xưa còn [Bb] đó tôi với nàng yêu [Gm] nhau
Đời cùng con số [Bb] nghèo đâu dám nghĩ cao [F] sang
Nàng chỉ [Gm] mơ một ngày vui nhất [C] đời
Áo cưới hoa [A7] hồng em mặc để làm [Dm] dâu.

[C] Nhưng ai đâu [F] ngờ tình duyên nay đã [Dm] lỡ
Nàng ra [Gm] đi trước ngày làm lễ [F] cưới
Trăm năm ai [A7] xui duyên tình mình vỡ [C] tan
Để buồn lên ngày [F] tháng.

[C] Nay áo cưới hoa hồng [Dm] đó anh mới vừa may [A7] xong
Sao chẳng mặc một [Dm] lần để em sang nhà [F] chồng
Trọn duyên trọn [A7] kiếp, cho thỏa lòng ước [Dm] mơ.

Màu kỷ [Dm] niệm, đôi áo còn [A7] đây, nghe xót xa ngậm [Dm] ngùi [C]
Em bỏ dương [F] trần, để riêng mình [Dm] anh, thương nhớ làm ưu [A7] tư
Một người ôm mộng [Bb] ước đi đến vùng hoang [Gm] vu
Một người mang nỗi [Bb] sầu lên chín tầng thương [F] đau
Giờ còn [Gm] đâu, một lần mơ áo [C] nàng
Áo cưới hoa [A7] hồng nay chẳng có nàng [Dm] dâu. 

————————————
Phiên bản lời Phương Dung hát trước 1975: 

Từng chiều [Dm] vàng, trên cánh đồi [A7] hoang tôi đến thăm mộ [Dm] nàng. [C]
Một nén hương [F] lòng, cài lên mộ [Dm] chí cho [A7] ấm lòng em [Dm] yêu.
Chuyện ngày xưa còn [Bb] đó tôi với nàng yêu [Gm] nhau
Cuộc đời tôi vốn [Bb] nghèo em cũng chẳng cao [F] sang
Nàng thường [Gm] mơ và thường hay nói [C] rằng
Đám cưới đôi [A7] mình em mặc áo màu [Dm] xanh.

[C] Nhưng ai đâu [F] ngờ tình duyên nay đã [Dm] lỡ
Nàng ra [Gm] đi trước ngày làm lễ [F] cưới
Trăm năm ai [A7] xui duyên tình mình vỡ [C] tan
Để buồn lên ngày [F] tháng.

[C] Nay áo màu xanh còn [Dm] đó anh mới vừa may [A7] xong
Sao chẳng mặc một [Dm] lần để em sang nhà [F] chồng
Tròn duyên tròn [A7] kiếp, cho thỏa lòng ước [Dm] mơ.

Màu kỷ [Dm] niệm, nay vẫn còn [A7] đây, tôi nhớ em ngàn [Dm] ngày [C]
Lòng đã biết [F] rằng, mộng mơ ngày [Dm] đó, nay đã thành hư [A7] không
Một người mang mộng [Bb] ước đã đến vùng hoang [Gm] vu
Một người mang nỗi [Bb] sầu lên chín tầng thương [F] đau
Giờ còn [Gm] đây, cũng màu xanh áo [C] đẹp
Áo cưới xanh [A7] màu sao chẳng thấy nàng [Dm] dâu.