Sheet Nhạc Bài Áo Hoa – Sheet Piano Áo Hoa

HỢP ÂM

Hò Huế:
Hơ ớ … Chứ theo anh, theo anh lên những ngôi đền
Chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu hơ ớ 
Mặt trời vàng và mắt em nâu 
Cho anh gửi Huế một câu thơ tình.

1. Gặp [C] nhau cái thuở ban [Em] đầu 
Áo [Dm] xanh áo…ơ… [Em] xanh (mà) em [Am] mặc một [Dm] màu thiên [G] thanh 
Dáng [Cm] em đẹp tựa trong [Em] tranh [Am7]
Tình trong đôi [Em] mắt (mà) tình trong đôi [Dm] mắt duyên [G] lành mình đã trao. 

2. Bữa [C] sau em mặc áo [Em] vàng 
Áo [Dm] em áo…ơ… em…mà…nở [Am] rộ một bông cúc [G] vàng 
Dịu [Cm] dàng làn điệu dân [Em] ca [Am7] 
Mà nghe ai [Em] hát…mà…mà nghe ai [Dm] hát duyên [G] thề của lứa [C] đôi.

ĐK: Anh [B] về, anh về hái nụ hoa [G] si…ơ… ơ [C]
Gieo hương thơm [Am] cả đưởng đi lối [G] về 
Dẫu [Am] đời còn lắm nhiêu [Dm] khê 
Yêu em [D] cả bốn [G] bề áo [C] hoa [D] [C]

3. Hôm [C] nay em mặc áo [Em] hường 
Vẫn là em đó… ơ… thiên đường anh [Dm] mơ 
Mong [C] rằng có chút đợi [Em] chờ 
Trong đôi mắt đó…[Am] mà…trong đôi mắt [D] đó còn [G] mơ mơ những [C] gì 

Xem nhiều hơn