Sheet Nhạc Bài Áo Lụa Hà Đông
HỢP ÂM

1. Nắng Sài [Am] Gòn anh đi mà chợt [F] mát
Bởi vì [Dm] em mặc [G7] áo lụa Hà [C] Đông
Anh vẫn [E7] yêu màu áo ấy vô cùng
Anh vẫn [Dm6] yêu màu áo ấy vô [E7] cùng

ĐK:
Anh vẫn [Am] nhớ em ngồi đây tóc [F] ngắn
Mà mùa [E7] Thu dài lắm ở chung [Am] quanh [A7]
Linh hồn [Dm] anh vội [G] vã vẽ chân [C] dung
Bay vội vã [Em] vào trong hồn mở [E7] cửa

Em chợt [F] đến, chợt [Dm] đi, anh vẫn [F] biết
Trời chợt [C] mưa, chợt [Dm] nắng chẳng gì [C] đâu
Nhưng sao [F] đi mà không bảo gì [E] nhau?
Để anh [E7] gọi tiếng thở buồn vọng [E7] lại

2. Em ở [Am] đâu, hỡi mùa Thu tóc [F] ngắn?
Giữ hộ [Dm] anh màu [G7] áo lụa Hà [C] Đông
Anh vẫn [Em] yêu màu áo ấy vô cùng
Anh vẫn [Dm] yêu màu áo [E7] ấy vô [Am] cùng
Anh vẫn [Dm] yêu màu áo ấy em [Am] ơi 

Xem nhiều hơn