Sheet Nhạc Bài Áo Nhà BinhHỢP ÂM

1. [Am] Từ độ tình nhân xa khuất [Dm] nẻo
Tôi lê gót chân độc [Am] hành từng [G] đêm nghe hoang [C] vu [E7]
[Am] Tuổi đời trên [E7] năm ngón hao [Am] gầy
Khói [G] thuốc đen tay [C] vàng ngược xuôi [F] tâm tư mênh [E7] mang.

2. [Am] Chiều lại chiều qua trên phố [Dm] thị
Xa bao lớp bạn [Am] bè còn đam [G] mê nơi xa [C] hoa [E7]
[Am] Trả đời thư [E7] sinh chốn kinh [Am] thành
Mình [G] quên cả nhân [C] tình từ đây [E7] thương áo nhà [Am] binh.

ĐK: Đêm [F] nghe đạn thù vút [C] xoáy
Giày trận mòn [Dm] gai thương quê hương thương [G] mình
Nhìn [Em] vai áo chiến phai [Am] màu
[G] Mới biết quân [F] hành thời gian [Dm] qua mau hay [Am] lâu.

3. [Am] Nhận diện được quê hương với [Dm] mình
Nên vui kiếp phong [Am] trần dù gian [G] nan luôn theo [C] chân [E7]
[Am] Lòng nhiều khi [E7] nghe nhớ nhân [Am] tình
Mà [G] anh vẫn chưa [C] về vì anh [E7] thương áo nhà [Am] binh.