Sheet Nhạc Bài Áo Vàng Em BayHỢP ÂM


[G] Áo vàng em bay [D7] quyện bao tháng ngày 
[Am] Mùa thu vàng [G] lá [D7] lòng anh đắm [Am] say 
[G] Áo vàng em bay [D7] hoa cúc diễm [Em] kiều 
[Am] Mùa thu hoa [D7] nở áo vàng anh thầm [G] yêu 

[C] Mùa thu em mang giắng mắc tơ [G] vàng 
[D7] Vần thơ em [Am] đan [G] gieo ngàn nhớ [Em] nhung 
[C] Rồi bao thu sang anh nắn cung [G] đàn 
[D7] Thầm mơ trên [Am] tay màu [D7] áo mùa [G] thu phai 

[G] Áo vàng em bay [D7] trời cao mây vàng 
[Am] Yêu em tà [G] áo [D7] rộn ràng nắng [Am] thu 
[G] Áo vàng em bay [D7] quyện trong nắng [Em] vàng 
[Am] Tương tư màu [D7] áo ngàn thu áo [G] vàng