Sheet nhạc bài Áo vàng em bay

[C] Áo vàng em bay [G7] quyện bao tháng ngày 
[Dm] Mùa thu vàng [C] lá [G7] lòng anh đắm [Dm] say 
[C] Áo vàng em bay [G7] hoa cúc diễm [Am] kiều 
[Dm] Mùa thu hoa [G7] nở áo vàng anh thầm [C] yêu 
[F] Mùa thu em mang giắng mắc tơ [C] vàng 
[G7] Vần thơ em [Dm] đan [C] gieo ngàn nhớ [Am] nhung 
[F] Rồi bao thu sang anh nắn cung [C] đàn 
[G7] Thầm mơ trên [Dm] tay màu [G7] áo mùa [C] thu phai 
[C] Áo vàng em bay [G7] trời cao mây vàng 
[Dm] Yêu em tà [C] áo [G7] rộn ràng nắng [Dm] thu 
[C] Áo vàng em bay [G7] quyện trong nắng [Am] vàng 
[Dm] Tương tư màu [G7] áo ngàn thu áo [C] vàng