Sheet nhạc bài Bà Còng đi chợ

Bà [F] còng đi chợ trời [Gm] mưa 
Cái tôm cái [C] tép đi đưa bà [F] còng
Đưa [Bb] bà đến quãng đường [C] cong
Đưa bà về [Gm] tận ngõ trong nhà [C] bà
Tiền [Dm] bà trong túi rơi [F] ra 
Tép tôm nhặt [Bb] được trả bà mua [F] rau