Sheet nhạc bài Ba tháng quân trường

HỢP ÂM


Tuổi thư [Dm] sinh gối mộng đăng [Bb] trình 
Vui buớc quân [F] hành dọc ngang đời [Dm] lính 
Ba [Bb] tháng quân trường mồ hôi [Dm] đổ 
Ngày đầu tiên bỡ [F] ngỡ tay súng với nhịp [A7] đi 
Lâu [C] dần rồi chẳng khó khăn [Gm] chi 
Chín mươi hai ngày [F] lẻ, bạn bè vui [C] vẻ 
Còn một đêm [Bb] nay trước phút chia [Gm] tay 
Ôi [A7] tâm sự vơi [Dm] đầy 

Rời Quang Trung đôi [Bb] ta cùng nhau nguyện 
Dù [Dm] đường đời mỗi đứa cách [A7] một nơi 
Nẻo [F] ấy nếu có xa [Gm] xôi 
Nhớ mang theo một [Bb] lời 
Nguyện mến thương nhau [A7] hoài 

Ngày mai đây trên [Bb] con đường xuôi ngược 
Bạn [Dm] bè miền Trung tôi ở miền [A7] Tây 
Thế [Gm] gian dù có đổi thay 
Tình ta vẫn [A7] đẹp như ngày đầu [Dm] tiên