Sheet nhạc bài Ba Vua tiến lễHỢP ÂM


1. Chúa ra [Am] đời một đêm đông giá [Dm] băng 
Chúa làm [E7] người Ngài Ngự giữ dương [Am] gian 
Với thân phận Ngài giống như chúng [Dm] ta 
Chỉ khác [E7] ta ngoại trừ tội [Am] lỗi. [E7]

Ánh sao [Am] lạ dẫn đường Ba Vua đến [Dm] nơi 
Đến thờ [G] lạy nơi hang đá nhỏ [C] xinh 
Ngước mắt [Am] nhìn Giê Su rất đáng [Dm] yêu 
Cùng dâng [E7] lên lễ vật châu [Am] báu. [E7]

ĐK:
Này Người đã [Am] đến ở giữa trần [Em] gian 
Và Người ngự [F] đến viếng [G] thăm dân [C] Người 
Ngài nâng [E7] niu, Ngài yêu [Am] thương 
Ngài đưa ta [E7] lên đến cùng Thiên Chúa.

Này là của [Am] lễ con dâng lên [Dm] Người 
Là cuộc [G] sống biết bao nhiêu buồn [C] vui 
Là hy [E] sinh là thứ tha 
Cùng dâng [E7] lên cho chúa Hài [Am] Đồng. 

2. Chúa Ngôi [Am] Lời được sinh trong khó [Dm] khăn 
Chốn bò [E7] lừa làm chỗ chúa nương [Am] thân 
Giữa đêm lạnh làm Chúa như rét [Dm] run 
Chỉ có [E7] hơi bò lừa sưởi [Am] ấm. [E7]

Những lao [Am] nhọc lẫn mồ hôi bao đắng [Dm] cay 
Những lễ [G] vật con mong Chúa rủ [C] thương 
Chúa lúc [Am] lành và ban phúc thánh [Dm] ân 
Cùng dâng [E7] lên lễ vật cho [Am] Chúa. [E7]