Sheet nhạc bài Bạc Liêu hoài cổHỢP ÂM1. Nghe tiếng [Em] đàn ai rao sáu [C] câu 
Như sống [G] lại hồn [B7] Cao Văn [Em] Lầu 
Về Bạc Liêu danh [C] tiếng ôn [G] lại giấc ngủ vàng [Am] son
Một thời để [B7] nhớ ngày đó [Em] xa rồi

2. Bên nước mặn biển cho muối [C] nhiều 
Bên nước [G] ngọt phù [B7] sa vun [Em] bồi 
Bạc Liêu đưa ta [C] tới thăm [G] đồng lúa trải ngàn [Am] khơi
Cò bay thẳng [B7] cánh nhìn mỏi [Em] mắt người 

ĐK: Bạc [A] Liêu giấc mơ tình yêu 
Dân gian ca [D] rằng: “Bạc Liêu là xứ cơ [G] cầu 
Dưới sông cá [A] chốt, trên bờ Triều Châu 
Nghe [D] danh Công Tử Bạc [B7] Liêu 
Ðốt tiền nấu [D] trứng tỏ [B7] ra mình [Em] giàu”

3. Cho nhắn gởi Bạc Liêu mấy [C] lời 
Sông có [G] cạn tình [B7] không đổi [Em] dời 
Dù đi xa trăm [C] hướng ai [G] người thấu nỗi hoài [Am] hương 
Bạc Liêu thương [B7] quá hình bóng [Em] quê nhà