Sheet nhạc bài Bài ca bên cánh võngHỢP ÂM


Dừng [Em] chân bên suối võng [C] đưa 
Nhìn trời [Am] cao trong [D] xanh lồng [G] lộng 
Bông hoa [D] rừng thơm [Am] ngát phải đất [C] nước cho [Em] ta 
Mẹ yêu [Am] con gửi [Em] tình trong hoa bát [G] ngát 

Võng theo [Am] ra chiến [D] trường 
Võng theo [Bm] ta giải [Em] phóng 
Tổ Quốc [G] ơi! Muôn [Am] năm vững bền hai [D] đầu 
[Em] Cho quê [C] ta hết [D] giặc bao em [Em] thơ yên [Am] ngủ 
Về anh [Bm] ru dưới võng [Em] dừa 

Chiều Trường [Em] Sơn dào dạt võng [C] đưa 
Rừng ru [Am] ta thân [D] yêu như quê [G] nhà 
Như con [D] thuyền trên [Am] bến đợi rẽ [C] sóng trùng [Em] khơi 
Về dưới [Am] xuôi, đồn thù bốc cháy nơi [G] nơi 

Võng theo [D] ra chiến [G] trường 
Võng theo [Bm] ta giải [Em] phóng 
Tổ Quốc [G] ơi! Muôn [Am] năm vững bền hai [D] đầu 
[Em] Lời ru [C] xưa vỗ [D] về lời ru [Em] nay sụt [Am] sùi
Rộn lòng [Bm] ta ra chiến ơ [Em] trường