Sheet nhạc bài Bài ca dành cho những xác người

1. Xác [Am] người nằm trôi sông
[G] Phơi trên ruộng [Am] đồng
[E7] Trên nóc nhà thành [G] phố
[E7] Trên những đường quanh [Am] co
Xác [Am] người nằm bơ vơ
[G] Dưới mái hiên [Am] chùa
[E7] Trong giáo đường thành [G] phố
[E7] Trên thềm nhà hoang [Am] vu
ĐK: Mùa xuân [Am] ơi!
Xác hương [C] thơm cho đất ruộng [Am] cày
Việt Nam [C] ơi!
Xác thêm [Am] hơi cho đất ngày [Dm] mai
Đường đi [C] tới dù trong [F] gai
Thì quanh [E7] đây đã có [Am] người
2. Xác [Am] người nằm quanh đây
[G] Trong mưa lạnh [Am] này
[E7] Bên xác người già [G] yếu
[E7] Có xác còn thơ [Am] ngây
Xác [Am] nào là em tôi
[G] Dưới hố hầm [Am] này
[E7] Trong những vùng lửa [G] cháy
[E7] Bên những vòng ngô [Am] khoai