Sheet nhạc bài Bài ca may áo


HỢP ÂM


1. Chiến sĩ [Am] ta dầm mưa dãi [F] nắng
Mưa rét run [C] người nắng sẫm màu [G] da 
Tấm vải [Am] ta làm ra mảnh [C] áo
Là chiến [Em] sĩ quyết tâm đi diệt [Am] thù

Anh hăng [C] hái ngoài nơi tiền tuyến
Em hứa quyết [Am] tâm nguyện hiến sức mình 
Ớ nhanh tay lên nào anh chị em [C] ơi
Ớ nhanh tay lên [Dm] nào anh chị em [Am] ơi

2. Máy may nhanh rừng xanh vọng [F] tiếng
Chí căm [C] thù ta biến thành [G] tơ 
Tiếng súng [Am] xa hoà theo nhịp [C] máy
Hoà tiếng [Em] máy chúng ta diệt [Am] thù

Ta may [C] áo này sao cho kỹ
Cho chiến sĩ [Am] ta vừa ý đẹp lòng 
Ớ nhanh tay lên nào anh chị em [C] ơi
Ớ nhanh tay lên [Dm] nào anh chị em [Am] ơi

3. Áo may xong mùa đông đã [F] đến
Gửi chút [C] tình thương mến về [G] anh 
Áo xếp [Am] nhanh chờ anh giải [C] phóng
Lòng vui [Em] sướng sướng vui dạt [Am] dào

Hôm nay [C] áo nằm trong tay ta
Mai áo sẽ [Am] ra ngoài chốn chiến trường 
Ớ nhanh tay lên nào anh chị em [C] ơi
Ớ nhanh tay lên [Dm] nào anh chị em [Am] ơi