Sheet nhạc bài Bài ca năm tấn

HỢP ÂM


1. Trong tiếng [C] súng cả nước cùng đánh Mỹ
Ruộng đất quê [G] ta không muốn nghỉ lấy một [Am] ngày
[Dm] Đất với [G] người cùng một dòng suy [Bb] nghĩ
Ấy phải làm [G] gì với tiền tuyến hôm [D7] nay
Ấy phải làm [G] gì nắm phần thắng trong [C] tay.

Đất [F] ơi, ba tháng mười [C] ngày
Lúa [Bb] sinh rồi ra cây lúa [Gm] đẻ
Việc này lo ta cùng [C] lo

Lo [Am] nước ấy phải đắp [F] bờ
Tình tình ơi này, lo [Am] nước ấy phải đắp [C] bờ
Ta lo [Bb] phân phải chăm bao đầu [Am] lợn ấy
Muốn bông lúa to phải lo chọn giống [F] gì [Dm]
Nhớ câu [Gm] xưa: nhị thục nhất [C] thì
Nhiều công chăm [F] bón ớ ơ ớ [Dm] ơ
Cây [G] gì, cây gì chẳng lớn [C] ra.

Hoa [Am] đỗ cũng thể hoa [F] cà
Tình tình ơi này, hoa [Am] đỗ cũng thể hoa [C] cà
Thương hoa [Bb] xanh chẳng quên hoa vàng [Am] nhạt ấy
Có bông lúa to nhớ khoai lang đứng [F] kề [Dm]
Đã thương [Gm] nhau cho trọn cả [C] bề
Mẹ cha vun [F] xới ớ ơ ớ [Dm] ơ
Ta [G] về ta về cùng với [C] nhau.

2. Năm tấn [C] thóc để góp phần đánh Mỹ
Một đoá hoa [G] thơm mang tất cả sức trẻ [Am] già
[Dm] Có máy [G] hòa cùng nhịp đàn trâu [Bb] bước
Có cả lòng [G] người lẫn ban hợp tác chung [D7] lo
Có cả tình [G] người giữ đàn cháu ngây [C] thơ.

Bấy [F] lâu mới có bây [C] giờ
Lúa [Bb] ta càng tung đôi cánh [Gm] mở
Cuộc đời ta thêm tự [C] do

Có [Am] đất ấy chẳng nên [F] bờ
Tình tình ơi này, có [Am] đất ấy chẳng nên [C] bờ
Phân kia [Bb] trôi để cho đau lòng [Am] ruộng ấy
Lúa kia xác xơ trách ai sao hững [F] hờ [Dm]
Tiếc công [Gm] ai mười hẹn chín [C] hò
Bài ca năm [F] tấn ớ ơ ớ [Dm] ơ
Đang [G] chờ, đang chờ về với [C] ta

May [Am] áo cũng phải xem [F] tà
Tình tình ơi này, may [Am] áo cũng phải xem [C] tà
Thâm canh [Bb] xen chỉ thêm nên từng [Am] việc ấy
Nắm bông lúa to thấy ra bao ý [F] tình [Dm]
Đất quê [Gm] ta chung thuỷ Thái [C] Bình
Bài ca năm [F] tấn ớ ơ ớ [Dm] ơ
Vươn [G] mình, vươn mình về khắp [C] nơi

Cây [Am] lúa nói chẳng lên [F] lời
Tình tình ơi này, cây [Am] lúa nói chẳng lên [C] lời
Ai ra [Bb] đi để cho yên đồng [Am] ruộng ấy
Lúa thương nhớ ai lúa ra nơi chiến [F] trường [Dm]
Bát cơm [Gm] thơm yên dạ đá [C] vàng
Miền Nam ta [F] thắng ớ ơ ớ [Dm] ơ
Lúa [G] càng lúa càng trĩu [C] bông.