Sheet nhạc bài Bài ca ngàn trùng


HỢP ÂM


ĐK: [Am] Đây bài ca ngàn trùng 
[C] Dâng về [Dm] Thiên [Am] Chúa
Bài [E7] ca thắm nhuộm máu [Am] hồng
Từng bao [Dm] người anh [E7] dũng tiến [Dm] lên 
Hy sinh [E7] vì tình [Am] yêu. 

1. Không có [Am] tình yêu nào trọng [G] đại 
Cho [Dm] bằng chết vì [Am] yêu
Nhìn [Dm] Chúa đãm máu trên [Am] đồi cao
[E7] Từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp [Am] trường. 

ĐK: [Am] Đây bài ca ngàn trùng 
[C] Dâng về [Dm] Thiên [Am] Chúa
Bài [E7] ca thắm nhuộm máu [Am] hồng
Từng bao [Dm] người anh [E7] dũng tiến [Dm] lên 
Hy sinh [E7] vì tình [Am] yêu. 

2. Ai chối [Am] từ xác phàm trần [G] lụy
Sẽ [Dm] được sống hiển [Am] vinh
Vì [Dm] Đấng phán xét trong [Am] quyền linh 
[E7] Đã tự nhận đau đớn với muôn khổ [Am] hình. 

ĐK: [Am] Đây bài ca ngàn trùng 
[C] Dâng về [Dm] Thiên [Am] Chúa
Bài [E7] ca thắm nhuộm máu [Am] hồng
Từng bao [Dm] người anh [E7] dũng tiến [Dm] lên 
Hy sinh [E7] vì tình [Am] yêu. 

3. Tay Chúa [Am] hằng che chở phù [G] hộ
Quân [Dm] thù sẽ phải [Am] lui
Họ [Dm] chiến thắng hát ca [Am] mừng vui 
[E7] Dù người trần chê trách lãng quên suốt [Am] đời.

ĐK: [Am] Đây bài ca ngàn trùng 
[C] Dâng về [Dm] Thiên [Am] Chúa
Bài [E7] ca thắm nhuộm máu [Am] hồng
Từng bao [Dm] người anh [E7] dũng tiến [Dm] lên 
Hy sinh [E7] vì tình [Am] yêu.