Sheet nhạc bài Bài ca thống nhất


HỢP ÂM


Biển trời bao [A] la đẹp như gấm [Em] hoa
Nước mây muôn [A] màu những con tàu ra Bắc vào [D] Nam
Biển trời quê [A] ta rộn vang tiếng [Em] ca
Bắc Nam một [A] nhà vui một nhà vang tiếng hò [D] khoan

ĐK 1:
[D] Dô … [A] khoan là khoan dô [D] hò, là [A] khoan dô [D] khoan
Trời toả [A] nắng nắng lan núi ngàn
Một mùa đông giá băng vừa [D] tan
Bạn mình ơi đón vui xuân [A] về hân [D] hoan

Biển trời xuân [G] sang Bắc Nam sum [D] họp
Một nhà đông [G] vui tưng [D] bừng
Biển trời xuân [G] sang con chim reo [D] mừng
Trở về quê [G] hương mến thương

[A] Ôi… khải hoàn ta [D] ca, ta gạt mái chèo
Tự do ra khơi tự do vô [A] lộng
Đời tự do gió Xuân [D] về
Đời tự [A] do gió Xuân [D] về

ĐK 2:
[D] Dô… [A] khoan là khoan dô [D] hò, là [A] khoan dô [D] khoan
Trời Việt [A] Nam gió reo nắng cười
Đàn bồ câu tắm trong vàng [D] tươi
Người Việt Nam đón xuân xây [A] đời tương [D] lai

Biển trời quê [G] ta, bao năm chia [D] vời
Cuộc đời chia [G] đôi phương [D] trời
Biển trời quê [G] ta nay chung một [D] nhà
Thoả lòng bao [G] năm ước mơ

[A] Ôi! biển trời bao [D] la đã sạch bóng thù
Từ Bắc vô Nam cờ sao tưng [A] bừng
Người Việt Nam đón Xuân [D] về
Người Việt [A] Nam đón Xuân [D] về