Sheet nhạc bài Bài hương ca vô tận

Hát nữa đi [C] Hương hát điệu nhạc buồn, điệu nhạc quê hương 
Hát nữa đi [Dm] Hương hát lại bài [G7] ca tiễn anh lên [C] đường 
Ngày đao [G7] binh chưa biết còn bao lâu 
[C] Cuộc phân ly may [Dm] lắm thì qua mau 
Hát nữa đi [G7] Hương hát để đợi [C] chờ
ĐK: Hương [G7] ơi! sao tiếng hát [Dm] em [G7] 
Nghe vẫn dạt [C] dào [F] nghe vẫn ngọt ngào 
Dù em [Cm] ca những lời yêu đương 
Hay chuyện tình, gẫy gánh giữa [Cm] đường 
Dù em [G7] ca, nỗi buồn quê hương 
Hay mưa giăng thác đổ đêm [C] trường 
Hát chuyện vai [C] em, tóc xõa bồng mềm, dịu ngọt môi em
Hát mãi nghe [Dm] Hương cho hồng làn [G7] da kẻo đời chóng [C] già
Ngày xa [Dm] xưa em vẫn nằm [G7] trong nôi
[C] Mẹ ru em câu [Dm] hát dài buông lơi
Hát để yêu [G7] cha, ấm lại ngày [C] dài
Hát nữa đi [C] Hương câu nhạc thành nguồn, gợi chuyện đau thương
Hát kể quê [Dm] hương núi rừng đầy [G7] hoa bỗng thành chiến [C] trường
Ðồng tan [G7] hoang nên lúa ngại đơm bông
[C] Thuyền ham đi nên [Dm] nước còn trông mong
Khiến cả đêm [G7] thâu, tiếng em rầu [C] rầu
* [C] Hát nữa đi [Em] Hương hát đi [Dm] Hương, hát [G7] mãi đi [C] Hương