Sheet Nhạc Bài Bài Thơ Cho AnhHỢP ÂM

Vì nhớ [A] anh nên em [C#m] viết, viết nên bài [D] thơ gởi đến [A] anh
Em [Bm] buồn vì nhung [Ab] nhớ anh có biết không [E] anh [E7] 
Ngày đi [A] qua, lại một ngày sao [F#m] anh không [C#m] đến
Cho em đợi [A] chờ sao hững [Bm] hờ, để [E7] em giận nỗi nhớ [A] anh [A7] 

Bài thơ [F#m] viết để riêng cho [E] anh
Viết bằng con [D] tim với cả tấm [A] lòng tấm lòng si [C#m] mê
[E] Tìm em [Bm] nhé dẫu chỉ trong [A] thơ 
Dẫu chỉ một [E] lần một [C#m] lần phù [E7] du
Lệ nào [A] thấm ướt môi cô [E] đơn ướt niềm tương [D] tư

Cho thêm nỗi [A] sầu nỗi sầu vì [C#m] anh 
[E] Đừng lặng [Bm] thinh cho mắt em [A] buồn 
Cho vai thêm [E] gầy cho ướt mặn bờ [A] môi
Viết riêng cho [E] anh đến với em [A] đi
Dẫu cho có [C#m] muộn ứ [D] màng, em vẫn [E] đợi [E7] chờ [A] anh 

Xem nhiều hơn