Sheet Nhạc Bài Bài Toán Khó Năm Xưa
HỢP ÂM


1. Thời gian như [D] nước lũ đã cuốn trôi mọi [Bm] thứ 
Đến cái ta cần [G] quên đi ôi [Em] sao mãi vẫn [A] còn 
Và còn đây [D] mãi với những xót xa sầu [Bm] nhớ 
Những ước mơ tuổi [G] thơ năm xưa nay đã xa [A7] mờ. 

2. Ngày nào em [G] đã đến dưới nắng tơ dịu [F#m] êm 
Với áo thêu hàng [Em] tên, ngôi trường cũ thân [D] quen 
Để lòng anh [G] bối rối khi thoáng thấy em [F#m] cười 
E ấp trao đôi [E7] lời dại dùm em bài toán [A7] khó. 

3. Nhìn đôi bờ [D] vai, rồi nhìn đôi bàn tay 
Rộn ràng trong niềm [G] say đến nỗi anh quên giảng [A] bài 
Và em nào [D] hay, từng ngày anh cầu mong 
Bài tập kia đừng [G] xong cho anh đừng hoài trong [A7] ngóng

Đến năm sau [Em] hẹn hè [A] bóng em không [D] quay về 
Thoáng qua như [Em] giấc mộng đã [A] xa nhau muôn [D] trùng. 

Là la la [D] lá, lá lá lá la là [Bm] lá, lá lá la là [G] la, là là la lá la [A] la (X 2)

Xem nhiều hơn