Sheet Nhạc Bài Bàn Tay MẹHỢP ÂM


Bàn tay [D] mẹ bế chúng [A] con
Bàn tay mẹ chăm chúng [D] con
Cơm con ăn tay mẹ [Bm] nấu
Nước con [G] uống tay mẹ [A] đun
Trời nóng [F#m] bức gió từ tay [D] mẹ con ngủ [A] ngon
Trời giá [F#m] rét cũng vòng [A] tay mẹ ủ ấm [Em] con
Bàn tay [A] mẹ vì chúng [Bm] con
Từ tay [A] mẹ con lớn [D] khôn 

Xem nhiều hơn