Sheet Nhạc Bài Bằng Lăng TímHỢP ÂM

Nắng gửi [Bm] gì cho hoa bằng [D] lăng
Mà [G] đượm màu tím [D] biếc
Em đi [A] qua bâng khuâng chợt [F#7] tiếc
Ôi [G] màu mực [F#7] tím năm [Bm] nào.

Nắng gửi [Em] gì cánh hoa mỏng [D] manh
Khe khẽ [G] nắng và [A] xin trời ngừng [F#7] gió
Em ngập [A] ngừng ngập [Em] ngừng tình [F#7] phai.

Tóc ngang [A] vai, tóc ngang [Em] vai, ai [A] biết ai đợi [D] chờ
Ép cánh [Em] hoa, ép cánh [G] hoa, trang [A] sách ngẩn [F#7] ngơ.

Bằng lăng [G] tím chéo [A] khăn, vấn [Em] vương thầm [G] lặng
Nắng long [Em] lanh hoa tím bằng [G] lăng
Ôi nhớ [F#7] màu mực tím ngày [Bm] thơ. 

Xem nhiều hơn