Sheet Nhạc Bài Bánh Thơm Cuộc ĐờiHỢP ÂM


1. Này đây tấm bánh thơm ngon cuộc [Am] đời 
Đoàn con dâng [A7] Chúa với bao đầy [Dm] vơi
Năm tháng lao nhọc suốt đời nắng [G] nôi
Nguyện xin Chúa [E7] thương nhận lấy Chúa [Am] ơi.

ĐK: Xin dâng lên [A] Ngài tình yêu mặn [E] nồng
Xin dâng lên [E7] Ngài một niềm tin [A] mến
Xin dâng lên [A7] Ngài một đời dâng [D] hiến
Xin dâng về [E7] Ngài một lòng cậy [A] trông.

2. Này đây chén thánh thơm ngon tuyệt [Am] vời
Rượu nho lóng [A7] lánh như ánh vàng [Dm] tươi
Dâng Chúa tháng ngày khó nhọc khôn [G] nguôi
Nguyện xin Chúa [E7] thương nhận lấy Chúa [Am] ơi.

ĐK: Xin dâng lên [A] Ngài tình yêu mặn [E] nồng
Xin dâng lên [E7] Ngài một niềm tin [A] mến
Xin dâng lên [A7] Ngài một đời dâng [D] hiến
Xin dâng về [E7] Ngài một lòng cậy [A] trông.

3. Tình yêu Thiên Chúa ôi bao nhiệm [Am] mầu 
Ngài đã xuống [A7] thế xóa đi tội [Dm] khiên
Nơi chốn luyện hình ngóng chờ thứ [G] tha 
Nguyện xin dẫn [E7] đưa về với Chúa [Am] cha.

ĐK: Xin dâng lên [A] Ngài tình yêu mặn [E] nồng
Xin dâng lên [E7] Ngài một niềm tin [A] mến
Xin dâng lên [A7] Ngài một đời dâng [D] hiến
Xin dâng về [E7] Ngài một lòng cậy [A] trông. 

Xem nhiều hơn