Sheet Nhạc Bài Bảy Ngày Đợi Mong



HỢP ÂM

1. [C] Anh hẹn em cuối [Am] tuần 
[F] Chờ anh nơi cuối [C] phố
[F] Biết anh thích màu [Dm7] trời
Em đã bồi [G7] hồi chọn màu áo [C] xanh

[Am] Chiều thứ bảy người [Dm] đi 
[Fm] Sao bóng anh chẳng [Am] thấy
[Dm7] Rồi nhẹ đưa gót [Em] hài 
Chiều nghiêng bóng [Dm7] dài [G7] áo em dần [C] phai

2. [Am] Sáng chủ nhật trời [F] trong
Nhưng trong lòng dâng [G7] sóng
Chẳng thấy bóng anh [C] sang
[C] Nên thứ hai thu [Em] vàng nên thứ ba thu [Dm7] tàn
Mùa đông thứ tư [G7] sang

[C] Qua thứ năm nghẹn [Am] ngào 
[F] Giận anh đến thứ [C] sáu
[F] Quyết em quyết dặn [Dm] lòng
Không nói nửa [G] lời dù là ghét [C] anh

Chiều thứ bảy mưa [F] rơi [Dm7] ai bảo anh lại [Em7] tới
[A7] Ai bảo anh xin [Dm] lỗi, ai bảo anh nhiều [G7] lời 
Cho mắt em lệ [C] rơi 

Xem nhiều hơn