Sheet Nhạc Bài Bé Bắt Dế

HỢP ÂM

1. [F] A! này bé! Con dế nó đậu cành tre
Em [Dm] bắt đem [Bb] về, [C] hát xẩm mà [F] nghe
Đừng [Dm] bắt đem [Bb] về đánh [C] lộn làm [F] chi
Loài [Am] giun dế mang tội [C gì (Loài [Am] giun dế mang tội [C] gì)

[F] A! này bé! Con dế nó nằm ổ sâu
Đào [Dm] lỗ đem [Bb] về, [C] cho ở hộp [F] cao
Đừng [Dm] bắt dế [Bb] nghèo đánh [C] bể đầu [F] nhau
Để [Dm] dế nó phải buồn [F] rầu (Để [Dm] dế nó phải buồn [F] rầu)

[F] A! này [Am] bé! con [F] dế nó tội tình [Am] chi
[Dm] A! này [F] bé! Con [Dm] dế nó tội tình [F] gì

2. [F] A! này bé! Con dế nó ở đồng quê
Chinh [Dm] chiến lan [Bb] về, [C] nó phải tản [F] cư
Nó [Dm] sống trên [Bb] hè, quanh [C] quẩn ngoại [F] ô
Làm [Am] thân sống nương, ở [C] nhờ (Làm [Am] thân sống nương, ở [C] nhờ)

[F] A! này bé! con dế nó cùng chị ve
Trong [Dm] mấy tháng [Bb] hè, [C] nó chỉ hòa [F] ca
Mưa [Dm] nắng thuận [Bb] hòa, [C] cho đẹp ruộng [F] ta
Con [Dm] dế hát đẹp ngày [F] mùa (Con [Dm] dế hát đẹp ngày [F] mùa)

[F] A! này [Am] bé! con [F] dế nó ở miền [Am] quê
[Dm] A! này [F] bé! con [Dm] dế nó ra kinh [F] đô

3. [F] A! này bé! con dế nó ở nhà em
Nên [Dm] nó cũng [Bb] thèm [C] coi truyền hình [F] đêm
Nó [Dm] thấy phi [Bb] thuyền [C] lên tận mặt [F] trăng
Mà [Am] không thấy đâu chị [C] Hằng (Mà [Am] không thấy đâu chị [C] Hằng)

[F] A! này bé! con dế cúi đầu phục lăn
Nó [Dm] hát khen [Bb] rằng: [C] con người giỏi [F] giang
Nhưng [Dm] vẫn chê [Bb] rằng: [C] thiếu hẳn tình [F] thương
Lòng [Dm] vẫn chứa đầy bạo [F] cường (Lòng [Dm] vẫn chứa đầy bạo [F] cường)

[F] A! này [Am] bé! Này [F] bé mau thuộc bài [Am] đi
[Dm] A! này [F] bé! Cho [Dm] dế nó coi ti-[F] vi

4. [F] A! này bé! Theo dế ra tận bờ đê
Đất [Dm] sét đem [Bb] về ta [C] nặn đồ [F] chơi
Nặn [Dm] những tay [Bb] người [C] hay nặn bàn [F] chân
Tặng [Am] cho những ai tàn [C] tật (Tặng [Am] cho những ai tàn [C] tật)

[F] A! này bé! theo dế ra trại định cư
Coi [Dm] những ông [Bb] già [C] phá rừng trồng [F] hoa
Chia [Dm] sớt ngọt [Bb] bùi [C] với trẻ mồ [F] côi
Đời [Dm] mới chúc người phục [F] hồi (Đời [Dm] mới chúc người phục [F] hồi)

[F] A! này [Am] bé! con [F] dế xin vài hòn [Am] bi
[Dm] A! này [F] bé! Đem [Dm] biếu những em xa [F] quê

5. [F] A! này bé! thôi nhé dế còn phải đi
Đi [Dm] hát câu [Bb] vè [C] trên nẻo đường [F] xa
Đi [Dm] tới quê [Bb] mẹ nối [C] lại tình [F] cha
Và [Am] ca hát câu hát giải [C] hòa (Và [Am] ca hát câu hát giải [C] hòa)

[F] A! này bé! có lẽ dế về miền sông
Có [Dm] lẽ lên [Bb] rừng, [C] hát cùng loài [F] công
Hay [Dm] xuống cát [Bb] vàng hát [C] cùng hàng [F] thông
Ở [Dm] giữa cõi đời mịt [F] mùng, (Ở [Dm] giữa cõi đời mịt [F] mùng)

[F] A! này [Am] bé! con [F] dế đến mùa phải [Am] đi
[Dm] A! này [F] bé! rồi sẽ [Dm] có ngày trở [F] về