Sheet Nhạc Bài Bên Bờ Đại Dương

HỢP ÂM

Đất nước [C] tôi màu [F] thắm bên bờ đại [G] dương 
Bắc với [Dm] Nam, tình nối qua lòng miền [C] Trung 
Đất nước [F] tôi từ mái tranh nghèo Bắc [Am] Giang 
Vượt núi rừng già Trường [C] Sơn 
Vào [D7] tới ruộng ngọt phương [G] Nam 

Dân nước [C] tôi từng [F] đấu tranh diệt ngoại [G] xâm 
Trong máu [Dm] xương từng hát ca bài thành [C] công 
Dân nước [Dm] tôi nòi giống hùng cường Lạc [Em] Long 
Làm [Dm] gái toàn là Trưng [G] Vương 
Làm trai rạng hồn Quang [C] Trung 

Hôm [F] nay ai đã mơ [Em] mộng chia mối tơ [Dm] đồng 
Của một khối non sông vinh [F] quang
Ai [Em] ơi, ai nhớ chăng [Dm] rằng 
Gươm súng đâu diệt [Am] được
Nòi [F] giống muôn năm hiên [G] ngang 

Anh với [C] tôi còn [F] sống bên bờ đại [G] dương 
Tôi với [Dm] em còn thắm trong lòng niềm [C] thương 
Đất nước [Dm] ôi còn gió độc lập Trường [Em] Sơn 
Còn [Dm] lúa tràn đồng phương [G] Nam 
Còn xóa được hờn quê [C] hương

Xem nhiều hơn