Sheet Nhạc Bài Bên Bờ Sinh Tử


HỢP ÂM

1. Bến sông [C] xưa nghe [G] mưa buồn hiu hắt
Trôi lững [Dm] lờ từng [G] xác lá thu [C] vàng [Am]
Đàn ai [Dm] reo gọi [G] hồn ta quay về
Đi chập chờn mà [F] bóng ngã chênh [C] vênh
Đời buồn [Am] tênh tìm đâu [F] quán ghé [C] ngồi
Nên cũng [G] đành làm [G7] ma trơi vất [C] vưỡng [G7]

2. Có một [C] người đi [G] qua bờ sinh tử
Bên kia [Dm] đồi là [G] sương khói vô [C] thường [Am]
Vườn trăng [Dm] xưa nụ [G] quỳnh hoa nở muộn
Đêm nguyệt hạ lại [F] réo rắc âm [C] xưa
Hồn cầm [Am] hỡi còn rung [F] tiếng tơ [C] buồn
Không ai [G] chờ đàn [G7] rơi phím lạc [C] cung

ĐK:
Một thoáng quê [Cm] nhà bềnh [Ab] bồng chìm trong khói [Eb] mây
Mờ [C7] cánh chim xa [Fm] bầy lạc [Bb] loài tiếng kêu não [Eb] nề
Âm [Ab] vang như lời thống [G7] hối chuông [D7] ngân chờ đêm trăn [G7] trối
Một [C7] kiếp vương bụi [Fm] trần sắc [Bb] không gõ giấc mơ [Eb] hồng
Tay [Ab] buông lần hạt từ [G7] bi trăng suông trãi đường phân [Cm] ly.

FILE DOWNLOAD HRE