Sheet Nhạc Bài Bến Cảng Quê Hương Tôi

HỢP ÂM

Khi xuân [Gm] sang trên bến [Eb] cảng
Đàn hải [F] âu tung cánh bay rợp [Gm] trời
Cảng của [Bb] ta vui đón bao chuyến [Gm] hàng
Những chuyến [Eb] hàng bè bạn từ xa [F] xôi
Những chuyến [Eb] hàng Việt Nam gửi đi muôn [D7] nơi. [F]

Tuổi thanh [Bb] xuân thiết tha với bến [Dm] cảng
Ta chiến [C] đấu nơi đây bao ngày [Dm] đêm
Nghe sóng [F] vỗ mênh mang khi triều [Bb] lên
Ta bám [F] biển, ta bám [Eb] tàu
Cho những con [Gm] tàu mau rời sang bến [Bb] mới
Cho những chuyến [D7] hàng đi dựng xây đất [Gm] nước.

Ơi cô [F] gái lái xe trên [Dm] cảng
Xe em bon [Bb] nhanh và tóc em [Cm] bay trên sóng biển quê [Gm] hương [D7]
Anh công nhân bốc [Gm] xếp đã mang bao tấn [Cm] thép
Như dũng sĩ biển [Dm] Đông vai sắt chân [Gm] đồng. [C]

Cảng thân yêu [G] ơi, miền quê hương ta [Bm] ơi
Tổ Quốc đã cho [C] tôi cuộc đời hôm [Bm] nay
Và sức sống tin [Am] yêu vì một ngày [G] mai.

Mùa [G] xuân vang muôn tiếng [Bm] hát
Trên bến cảng quê [C] ta trung dũng kiên [G] cường
Có những người công [Bm] nhân bất khuất anh [Am] hùng
Biển ơi ta [D] hát, hát [C] lên, [D] vì ngày [G] mai. 

Xem nhiều hơn