Sheet nhạc bài BÊN ĐỜI HIU QUẠNH

1. [Am] Một lần chợt nghe quê [G] quán tôi [C] xưa
[E] Giọng người gọi tôi nghe [E7] tiếng rất nhu [Am] mì
[Am] Lòng thật bình [F] yên [G] mà sao buồn [C] thế
[Am] Giật mình nhìn [F] tôi [E7] ngồi hát bao [Am] giờ
[Am] – [G] – [G] – [Am] – [Am] – [G] – [G] – [Am] -[Am]
2. [Am] Rồi một lần kia khăn [G] gói đi [C] xa
[E] Tưởng rằng được quên thương [E7] nhớ nơi quê [Am] nhà
[Am] Lòng thật bình [F] yên [G] mà sao buồn [C] thế
[Am] Giật mình nhìn [F] tôi [E7] ngồi khóc bao [Am] giờ
[Am] – [G] – [G] – [Am] – [Am] – [G] – [G] – [Am] -[Am]
3. [Am] Ðường nào quạnh hiu tôi [G] đã đi [C] qua
[E] Ðường về tình tôi có [E7] nắng rất la [Am] đà
[Am] Ðường thật lặng [F] yên [G] lòng không gì [C] nhớ
[Am] Giật mình nhìn [F] quanh [E7] ồ phố xa [Am] lạ.
[Am] – [G] – [G] – [Am] – [Am] – [G] – [G] – [Am] -[Am]
4. [Am] Đường nào dìu tôi đi [G] đến cơn [C] say
[E] Một lần nằm mơ tôi [E7] thấy tôi qua [Am] đời
[Am] Dù thật lệ [F] rơi [G] lòng không buồn [C] mấy
[Am] Giật mình tỉnh [F] ra [E7] ồ nắng lên [Am] rồi.