Sheet nhạc bài Biết Đâu Nguồn Cội

1. [A] Em đi qua chuyến [E] đò thấy con trăng [A] đang nằm ngủ 
Con sông là quán trọ và trăng [F#m] tên lãng [E] du 
[A] Em đi qua chuyến [E] đò ối a con [A] trăng còn trẻ 
Con sông đâu có [E] ngờ ngày kia trăng sẽ [A] già 
2. [A] Em đi qua chuyến [E] đò ối a trăng [A] nay đã già 
Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông [F#m] không nhớ [E] ra 
[A] Em đi qua chuyến [E] đò lắng nghe con [A] sông nằm kể 
Trăng ơi trăng rất [E] tệ mày đi nhớ chóng [A] về 
3. [A] Em đi qua chuyến [E] đò ối a vui [A] như ngày hội 
Tôi xin làm quán đợi buồn thân [F#m] em ghé [E] chơi 
[A] Em đi qua chốn [E] này ối a sao [A] em đành vội 
Tôi xin làm đá [E] cuội và lăn theo gót [A] hài 
4. [A] Tôi vui chơi giữa [E] đời ối a biết [A] đâu nguồn cội 
Cây trưa thu bóng dài và tôi [F#] thu bóng [E] tối 
[A] Tôi vui chơi giữa [E] đời ối a biết [A] đâu nguồn cội 
Tôi thu tôi bé [E] lại làm mưa tan giữa [A] trời