Sheet nhạc bài Bọn mình năm đứa

1. Từ [Am] ngày bọn mình chia [C] tay đến [E7] nay đã ba năm vừa [Am] đầy
Từ [C] dạo giã từ gian [G] nan thôi [C] trả anh màu [F] áo lãng [C] du [E7]
Các anh vẫn miệt [Am] mài vui đời trai chiến [E7] đấu
Tôi [G] không quên nguyện [C] cầu cho [Am] bạn bè họp [Dm] nhau
Ngày tháng qua [E7] mau ba năm rời tay [Am] súng

ĐK:
Đêm [Dm] nay [F] tôi ngoảnh mặt [Am] lại [C] trông về biên [G] cương
Nhớ [Am] bọn mình dăm [Dm] đứa yêu nhau [G] hơn cả tình [C] nhân
Bây [F] giờ [E7] có [Am] còn [Dm] hay mỗi người mỗi [E7] phương
Tâm [Dm] tư [F] tôi vẫn về [Am] tìm [C] khi lòng chưa [G] quên
Chiến [Am] trường còn tiếng [Dm] súng khi đêm [G] đen còn hỏa [C] châu
Hết [F] rồi, [E7] nhưng vẫn [Am] thèm vẫn [E7] mơ đời lính trận

2. Người [Am] tình ngày nào tôi [C] yêu lắm [E7] khi viết thư thăm bọn [Am] mình
Giờ [C] làm vợ hiền thương [G] binh nên [C] đời với nhiều [F] nỗi ưu [C] phiền [E7]
Những đêm trông trời [Am] buồn tôi chợt nghe thương [E7] nhớ
Nên [G] không quên nguyện [C] cầu quê [Am] mẹ ngừng khổ [Dm] đau
Chinh chiến qua [E7] mau để người thương mến [Am] nhau