Sheet nhạc bài Cả tuần đều ngoan


HỢP ÂM


Thứ [F] hai là ngày đầu tuần 
Bé hứa cố gắng chăm [Gm] ngoan
Thứ ba thứ tư thứ [C] năm 
Ngày nào cũng luôn cố [F] gắng

Thứ sáu rồi đến thứ [Dm] bảy 
Cô [Bb] cho bé phiếu bé [Gm] ngoan
Chủ nhật cả nhà đều vui 
Vì bé [C] ngoan suốt [F] tuần