Sheet nhạc bài Cái chết một vầng trăng

HỢP ÂM


1. Người [Dm] đi như bóng mây theo tháng năm dài
Cuối [C] thu gió [Bb] lùa hiên [Am] ngoài lá rơi
Chờ [C] nhau từ khi mùa xuân mới [Am] sang
Bóng trăng từ nay mờ [Dm] theo khói [C] bay tan vào nỗi [A] nhớ ơ ơ ơ ơ

Trăng [Dm] ơi! Sao trăng [Bb] chẳng về 
[C] đêm thâu nghe [Bb] buồn não [Am] nề
Một mình [F] soi bóng ta [Am] tìm người [A] xưa đã xa
Rượu nồng đêm nay thay cho nước mắt khi biệt ly khóc mùa trăng chết
Nhờ [Dm] hoài một ánh trăng [Bb] thề
Dẫu [Am] rằng em chẳng trờ [A] về trăng [Dm] ơi
Ớ [Bb] ờ ờ ớ ơ [Gm] ờ, ớ [A] ờ ờ ớ ơi ờ, trăng [Dm] ơi

2. Người [Dm] đi như bóng mây theo tháng năm dài
Cuối [C] thu gió [Bb] lùa hiên [Am] ngoài lá rơi
Chờ [C] nhau từ khi mùa xuân mới [Am] sang
Bóng trăng từ nay mờ [Dm] theo khói [C] bay tan vào nỗi [A] nhớ ơ ơ ơ ơ

Trăng [Dm] ơi! Sao trăng [Bb] hững hờ
[C] Cho đêm thôi [Bb] dài mong [Am] chờ
Từ nay [F] xa cách xa [Am] cõi lòng [A] thêm đớn đau
Rượu nồng đêm nay ta thay chén tương tư đã hết trăng mùa thu chết
Nhờ [Dm] hoài một ánh trăng [Bb] thề
Dẫu [Am] rằng em chẳng trờ [A] về trăng [Dm] ơi
Ớ [Bb] ờ ờ ớ ơ [Gm] ờ, ớ [A] ờ ờ ớ ơi ờ, trăng [Dm] ơi