Sheet Nhạc Bài Cầu Tre Kỷ Niệm

HỢP ÂM

1. Trường [C] tan, em [G7] về anh thẫn [C] thờ
Cặp [Am] da, trang [D7] vở cùng mộng [G] mơ
Tảng [Dm] đá bến [Em] đò hẹn [Dm] hò chim líu [G] lo
Bướm [Em] ong bay nhởn [G] nhơ dệt [Dm] thơ êm áo học [G7] trò.

2. Trường [C] tan, em [G7] về hoa nắng [C] nhiều
Hàng [Am] cau, dây [D7] trầu cũng ngừng [G] leo
Cầu [Dm] tre, lắc [Em] lẻo gập [Dm] ghềnh anh khó [G] đi
Trót yêu nên cứ theo cầu [G7] tre xin hiểu thân [C] nghèo.

ĐK:
Hè [C] đến ve kêu nghe [Em] rã rời
Trường [Dm] lớp chia [Em] tay không [Am] tiếng cười
Nhặt chùm [Em] phượng rơi chẳng còn [Dm] ai chơi hoa ép [G] thư hồng.

Hè [C] đến ve kêu thêm [Em] rối bời
Tình [Dm] đã bay [Em] cao theo [Am] cảnh đời
Một người [Em] yên vui, một người [Dm] chơi vơi em nỡ [G] quên lời.

3. Trường [C] tan, bây [G7] giờ em vắng [C] rồi
Cặp [Am] da, trang [D7] vở cũng mồ [G] côi
Tảng [Dm] đá, bến [Em] đò, ngõ [Dm] về sao lẻ [G] loi
Bóng mây soi nước trôi cầu [G7] tre lắt lẻo, anh [C] buồn. 

Xem nhiều hơn