Sheet Nhạc Bài Cây Đàn Sinh Viên


HỢP ÂM


1. [Em] Đời sinh viên có cây [D] đàn gui-[Em] tar
[C] Đàn ngân lên chúng ta [D] cùng hòa [G] ca
[Am] Có anh bạn xa [Em] nhà
[Am] Có cô [D] bạn nhớ [G] cha
[C] Cất vang [Bm] cùng lời [Em] ca.

2. [Em] Đời sinh viên quý cây [D] đàn [Em] guitar
[C] Nhờ guitar mới quen [D] nàng mời [G] ca
[Am] Buông tiếng đàn, tang [D] tình tang [G] tính
[C] Hát lên [D] bài nhớ [G] thương
[D] Thương mến [Bm] tình đồng [Em] hương.

ĐK: [C] Đời sinh viên, sống [D] trong tình bạn [G] thân
[A] Khi anh thấy buồn tôi [D] nâng phím [Em] đàn
[A] Tính tang tình tình [G] tang 
[C] Cùng dắt [D] nhau qua những ngày gian [Em] khó
[C] Cùng dắt [D] nhau qua quãng đời sinh [Em] viên

[C] Rồi mai đây, bước [D] danh lợi phồn [G] hoa
[A] Khi nghe tiếng đàn ta [D] nhớ năm [Em] nào
[A] Thức suốt đêm dài những [G] ngày thi đến
[C] Giờ nhớ [D] nhau, nhớ nhau thật [G] nhiều
[C] Giờ nhớ [D] nhau, ta ôm đàn [Em] guitar.