Sheet Nhạc Bài Chạm Lòng Con Chúa ƠiHỢP ÂM

1. Chạm lòng [C] con Chúa ơi, ngay giờ [Dm] này
Chạm lòng [F] con để [E7] con không xa [Am] Ngài
Chạm lòng [G] con Chúa [A7] ơi, ngay giờ [Dm] này
Chạm lòng [F] con để [G7] con say mê [C] Ngài. 

Vực con vươn [C] lên khỏi chốn tối tăm tuyệt [G] vọng 
Vực con vươn [Am] lên khỏi [D] nghi sợ và sầu [G] não [C] 
Thì con sẽ [F] hát chúc tán ngợi khen danh [G] Chúa [A7] 
Xin thần linh [Dm] đến chạm [G7] vào con ngay Chúa [C] ơi. 

2. Chạm lòng [C] con Chúa ơi, ngay giờ [Dm] này
Chạm lòng [F] con để [E7] con luôn tin [Am] Ngài
Chạm lòng [G] con Chúa [A7] ơi, ngay giờ [Dm] này
Chạm lòng [F] con để [G7] con luôn yêu [C] Ngài. [G]

Vực con vươn [C] lên khỏi chốn tối tăm tuyệt [G] vọng
Vực con vươn [Am] lên khỏi [D] nghi sợ và sầu [G] não [C]
Thì con sẽ [F] hát chúc tán ngợi khen danh [G] Chúa [A7]
Xin thần linh [Dm] đến chạm [G7] vào con ngay Chúa [C] ơi.