Sheet Nhạc Bài Chân Quê
HỢP ÂM


Hôm [Am] qua em đi tỉnh [C] về [Dm]
Đợi em ở [Em] mãi con đê đầu [Am] làng 
Khăn [C] nhung quần lĩnh rộn [G] ràng
[Em] Áo cài khuy [G] bấm [E7] em làm khổ [Am] tôi.

Nào [A] đâu cái yếm lụa [F] sồi
Cái dây lưng [E] đuỗi nhuộm hồi sang xuân
Nào [G] đâu cái áo tứ thân
Cái khăn mỏ [Dm] quạ cái quần nái [E] đen

Nói [E] ra sợ mất lòng em 
van em em [F] hãy giữ nguyên quê [D] mùa 
Như [F] hôm em đi lễ [C] chùa
Cứ ăn mặc [G] thế [E7] cho vừa lòng [Am] anh. 

Hoa [F] chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình [G] với chúng mình chân [E] quê 
Hôm [G] qua em đi tỉnh [Dm] về 
Hương đồng gió [E7] nội bay đi ít [Am] nhiều