Sheet nhạc bài Chiều làng em

Quê [G] em nắng vàng nhạt cô thôn
Vài mây [C] trắng dật dờ nơi cuối [G] trời
Bâng [Am] khuâng tiếng hò qua xóm [Em] vắng
Khói lam [D] buồn như muốn ngừng thời [G] gian.

Một chiều anh [C] mới đến
Bóng dừa nghiêng gió [G] ru thềm
Tìm về đôi [D] cánh mầu
Mắt em nhìn nói ngàn [G] câu
Nhớ mãi mối [Bm] tình của mẹ [G] quê nâu [C] sòng
Của người em mơ [G] mộng
Và [Bm] chiều vàng ngát mênh [C] mông
Là chiều ngày [Am] ấy sang [D] sông em chờ [G] trông.

Anh [G] ơi nhớ về thăm thôn xưa
Để nghe [C] tiếng ngọt ngào ru bóng [G] dừa
Xa [Am] xôi bước người anh lữ [Em] thứ
Nhớ thương [D] hoài câu hát chiều làng [G] em.