Sheet nhạc bài Dàn đồng ca mùa hạHỢP ÂM1. Chẳng nhìn thấy ve [F] đâu chỉ râm ran tiếng [Dm] hát
Bè trầm hoà bè [Gm] cao trong mầu lá xanh [C] dầy
Tiếng ve ngân trong [Gm] veo đung [C] đưa rặng tre [Dm] ngà
Lời dịu dàng yêu [Gm] thương mang [Am] bao điều tha [Dm] thiết.

2. Lời [Bb] ve ngàn da [C] diết xe [Dm] sợi chỉ âm [Am] thanh
Khâu [Dm] những đường rạo [C] rực vào [F] nền mây biếc [Gm] xanh
Dàn [C] đồng ca mùa [Em] hạ ngân [F] trong lá trong suốt [Dm] ngày
Mặt đất tràn tiếng [C] nhạc dậy nghe nào mầm [F] cây

* Ve [F] ve ve ve [Dm] ve, e ve ve ve ve [F] ve
Ve ve ve ve ve ve [C] ve, ve ve ve ve ve ve ve [F] ve