Sheet nhạc bài Dâng mẹ La Vang


HỢP ÂM1. Dâng mẹ La [C] Vang câu [F] chúc khen từ Việt [G] Nam 
Tà áo mẹ [Am] bay đã [D7] che rợp trên đất [G] này 
[C] Chúng con nay [F] chẳng còn [Dm] ngóng trông bao [Em] mỏi mòn 
[Am] Đường xa dương [C] thế luôn [G7] luôn có mẹ có [C] con. 

2. Dâng mẹ La [C] Vang đây [F] các gia đình Việt [G] Nam 
Ngày nắng ngày [Am] mưa sớm [D7] hôm ngược xuôi giữa [G] đời 
[C] Sống trong tay [F] mẹ hiền, [Dm] hết âu lo [Em] muộn phiền 
[Am] Mẹ đầy ơn [C] phước cho [G7] muôn mái nhà ấm [C] êm. 

3. Xưa mẹ ủi [C] an, lương [F] giáo chung cảnh làm [G] than 
Làng xóm Việt [Am] Nam có [D7] nhau tình sâu nghĩa [G] đầy 
[C] Bốn phương chung [F] một nhà, [Dm] nghĩa anh em [Em] mặn mà 
[Am] Mẹ thương liên [C] kết muôn [G7] nơi chung hòa tiếng [C] ca.